Pomysł na biznes…

Szanowni Państwo. Informujemy, że we wtorek 05.09.2017 r. o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne oraz podpisywanie umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”....

Pomysł na biznes…

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”. Jednocześnie przypominamy o konieczności założenia...

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia

Informujemy, iż rekrutacja elektroniczna do projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” rozpocznie się 28.08.2017 r. o godzinie 12:00. Przypominamy, iż kryterium rekrutacji do projektu jest kolejność zgłoszeń! Zgłoś się a szkolenie...

Pomysł na biznes… III edycja

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z licznymi brakami formalnymi we wnioskach o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego oraz w biznesplanach, termin oceny wniosków został wydłużony. Lista rankingowa zostanie umieszczona na naszej stronie w...

Pomysł na biznes… III edycja

Szanowni Państwo. Informujemy, iż zgodnie z regulaminem ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków (tj. nie później niż do 22.08.2017). Po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków,...