Wyniki rekrutacji Pomysł na biznes… edycja IV

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”. Lista osób zakwalifikowanych Informujemy, że ww. osoby przed...

Pomysł na biznes… IV edycja

Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem rozbieżności wynoszących co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Oceny Wniosków w ocenie biznesplanów, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na...