Wytyczne dotyczące składania dokumentów- Pomysł na biznes…

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu, formularz rekrutacyjny składacie Państwo w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomysł na biznes pomysłem...

Pomysł na biznes… – aktualniony regulamin projektu

Informujemy, iż zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu został zamieszczony na stronie projektu. W Regulaminie zmieniona została definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu). Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby...