Pomysł na biznes… IV edycja

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”. Załącznik nr 3 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów usług...