Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów usług zgodnie z biznesplanem

Załącznik nr 4 Zestawienie towarów usług

Załącznik nr 5 Protokół wykonania usługi

Załącznik nr 10 Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

Dodatkowo osoby, które ze środków z otrzymanej dotacji zakupią używane środki trwałe przy rozliczaniu dotacji muszą dostarczyć deklarację określającą pochodzenie tych środków.

Deklaracja określająca pochodzenie używanych środków trwałych