Organizacja zajęć

Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidzianych we wniosku miejsc, odbędzie się egzamin wewnętrzny. O zakwalifikowaniu będzie decydować liczba uzyskanych punktów. Część...

Kontakt

Kontakt Województwo: podlaskie: Urszula Walenciej; telefon: 85/663 70 30; e-mail: kursy.podlaskie@ordo.info.pl warmińsko – mazurskie: kursy@mazovia.edu.pl; tel. 25 633 30 32 wew. 63 lub 11 kom. 783-121-505, 512 326 543 lubelskie: kursy@mazovia.edu.pl; tel. 25...

Dokumenty

W związku z wprowadzeniem zmian w projekcie (zaprzestanie finansowania zwrotu kosztów dojazdu na kurs) poniżej przedstawiamy uaktualniony regulamin oraz wzór umowy szkoleniowej: Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pobierz Wzór umowy z...

Harmonogram

Harmonogram   Rekrutacja na kursy będzie miała charakter ciągły. Rekrutacja będzie realizowana we wszystkich województwach jednocześnie. Dokładniejsze terminy szkoleń będą podawane na bieżąco. kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla...

Informacje ogólne

Informacje ogólne Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.01.2018  Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji przez 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących...