Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego na kurs specjalistyczny EKG z dnia 14.06.2017 – zobacz