Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób powyżej 30 roku życia, które nie posiadały działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących obszar subregionu białostockiego (w rozumieniu KC): Białystok, Choroszcz, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Łapy, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna bezrobotnych lub poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo (wytyczne w obszarze rynku pracy) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniających jednocześnie min. 1 warunek:

  • Kobiety,
  • Osoby po 50 roku życia,
  • Osoby z niepełnosprawnością,
  • Osoby długotrwale bezrobotne (bezrobocie nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).

Maksymalna kwota dotacji: 24 330,00 PLN
Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy: 1850,00 PLN
Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy: 500,00 PLN

Szacowany termin wypłaty dotacji: sierpień-wrzesień 2018 r.

Planowane działania:

  • Doradztwo zawodowe – 4h/os.
  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości – 20 h/grupa + 20 h na opracowanie biznesplanu
  • Specjalistyczne wsparcie towarzyszące – 8 h/grupowe + 8 h/indywidualne
  • Forum wymiany doświadczeń – 24 h/grupa

Rekrutacja do projektu 7-18.05.2018 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 07.05.2018 do 18.05.2018.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – wersja obowiązująca

Regulamin rekrutacji uczestników projektu wersja nieaktualna

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie do 18.05.2018 r. uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny. Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

Regulamin przyznawania wsparcia wraz z załącznikami

PKD wykluczone z pomocy de minimis

Umiejętności

Opublikowano w dniu

20 lutego 2018