Pomysł na biznes… IV edycja

Dodano: 12.06.2018 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”  Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu „Pomysł na biznes...

Wytyczne dotyczące składania dokumentów- Pomysł na biznes…

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu, formularz rekrutacyjny składacie Państwo w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomysł na biznes pomysłem...

Pomysł na biznes… – aktualniony regulamin projektu

Informujemy, iż zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu został zamieszczony na stronie projektu. W Regulaminie zmieniona została definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu). Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby...

Zmiany w regulaminie – pomysł na biznes IV

Informujemy, iż zawarta w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu definicja osób poszukujących pracę (§ 2 Uczestnicy projektu) ulegnie zmianie. Treść po zmianie: Osoby poszukujące pracy – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie...

Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 30.04 do 06.05.2018 biuro PCEiA ORDO będzie nieczynne.