Pomysł na biznes… III edycja

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z licznymi brakami formalnymi we wnioskach o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego oraz w biznesplanach, termin oceny wniosków został wydłużony. Lista rankingowa zostanie umieszczona na naszej stronie w...

Pomysł na biznes… III edycja

Szanowni Państwo. Informujemy, iż zgodnie z regulaminem ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków (tj. nie później niż do 22.08.2017). Po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków,...

Pomysł na biznes… edycja III

Informujemy, iż działalność gospodarcza w ramach projektu Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość Edycja III, musi zostać założona do dnia 31.08.2017 r. 

Pomysł na biznes…

Szanowni Państwo   Informujemy, iż termin składania biznesplanów w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III” mija 31 lipca 2017 r. Biznesplany należy złożyć w biurze projektu w Łomży, ul. Polowa 45, w sekretariacie na II piętrze. Razem...

Pomysł na biznes…

Szanowni Państwo, na przełomie czerwca i lipca 2017 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą biznesowym, który pomoże Państwu w napisaniu biznesplanu. Spotkania będą umawiane indywidualnie. Każdy uczestnik projektu skorzysta z 6 godzin wsparcia...